Teya Salat
Chủ Đề Điện Thoại Miễn Phí
Chủ Đề Điện Thoại Miễn Phí
- Nghệ thuật Phòng the đỉnh cao chiều chồng hot
- Kinh doanh online tại nhà từ con số 0 new

Cách cộng điểm tiềm năng, kỹ năng

Cách cộng điểm cho các nhân vật trong game:

- Kiếm Khách: Thì trong tiềm năng bạn cộng hết vào sức mạnh, còn kỹ năng bạn hãy công vào đánh xuyên giáp.

- Pháp Sư: Thì trong tiềm năng từ LV1 đến 6 bạn cộng 4 tinh thần và 1 sức khoẻ, từ LV6 trở lên bạn cộng vào tinh thần + may mắn + sức mạnh. May mắn thì Crit tăng. Sức mạnh = Sức khỏe PK không bị gà. Và kỹ năng bạn cộng Hồi lực tiền và Song hộ công thủ. Hồi sinh và hồi công lực đạn cộng 1 là được rồi, còn cộng vào hồi lực tiền.
Lưu ý: đến LV 25, Skill 2 coi như bỏ, không dùng nữa. Mình cũng lưu ý rằng, cái May mắn là để tăng crit chứ không phải để nhặt nhiều đồ đâu nhé.

- Cung thủ: Từ LV1 đến LV6 trong tiềm năng bạn cộng 4 khéo léo 1 tinh thần. Từ LV6 trở lên cộng hết vào khéo léo. Còn kỹ năng của cung thủ bạn cộng vào Tẩm độc trong mũi tên và những skill từ LV6 đến LV17.

- Chiến binh: Từ LV1 đến LV7 bạn cộng 2 lần đầu cộng hết vào sức mạnh. Đến lần đạt LV kế tiếp cộng 3 sức mạnh 2 sức khoẻ. Tới LV7 trở lên bạn cộng hết vào sức mạnh. Còn kỹ năng chiến binh thì công vào mấy skill và hộ công giáp ấy.

- Đấu Sỹ: Bạn cộng vào sức mạnh và khéo léo. Từ LV1 đến LV6 công 3 sức mạnh và 2 khéo léo. Từ LV6 đến LV10 công 4 sức mạnh 1 sức khoẻ. Từ LV10 trở lên cộng hết vào sức mạnh.
Ấn nút +1 để ủng hộ mình phát triển nhé:
Tải Sửa
0.000000s. - 0.000149 + 1 | gameOn DMCA.com Protection Status